DÖRDÜNCÜ 12 MAYIS

Dr. Mahmut Tokaç
{{ '2018-05-12 11:35:30' | moment2 }}
Yazarın
Diğer
Yazıları
İçin
Tıklayın

Bundan tam 5 yıl önce İVEK’teki bu köşemde “ÜÇ 12 MAYIS” başlığıyla bir yazı kaleme almış ve 39, 40 ve 41. yaş günlerime denk düşen ve benim hayatımda önemli dönüm noktaları olan peş peşe üç 12 Mayıs’la ilgili hatıralarımı sizlerle paylaşmıştım. Söz konusu yazıma şu linkten ulaşılabilir: http://www.ivek.org.tr/ivek-makaleler/uc-12-mayis-113yy

Aslında iki yıl önce hayatımın önemli bir dönüm noktası dördüncü 12 Mayıs olarak gerçekleşti. 2016 yılının 12 Mayıs’ında İVEK İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri Vakfımızın mahkemece tescili gerçekleşti. Vakıf Kuruluş Senedi doğrultusunda yılda iki defa yapmak zorunda olduğumuz Mütevelli Heyeti Genel Kurullarının birini her yıl Mayıs ayının 12’sinde yapmayı ve böylece kuruluş yıldönümlerimizi kutlamayı kararlaştırmış olduğumuz için bugün (12 Mayıs 2018) yapacak olduğumuz İVEK Vakfı Mütevelli Heyeti Genel Kurulu vesilesiyle bu yazıyı kaleme alıp Vakıf olarak neler yaptığımızdan sizleri birazcık haberdar etmek istedim.

Köklü geçmişinden beslenen ancak genç ve dinamik yapısı ile İlaç, Eczacılık, Sağlık Bilim ve Teknolojileri alanlarında değer üretmeyi hedefleyen İVEK, ülkemizde ve dünyada sağlık politikalarına yön vermiş veya etki etmiş deneyimli gönüldaş kurucuları ile sağlık kavramı çatısı altındaki tüm aktörleri bir araya getirerek kâr amacı gütmeyen Vakıf olarak insan sağlığı odaklı çalışma hedefini belirlemiştir.

Vakfımız “İlaç ve Eczacılık başta olmak üzere tüm sağlık sektörünün, bilimsel ve etik ilkelerden asla ödün vermeden; insan onuruna saygılı, güvenilir, kaliteli, erişilebilir ve sürdürülebilir bir hizmet sunabileceği yüksek ve saygın bir seviyeye ulaşması” vizyonunu esas alarak şu misyonla yola çıkmıştır:

“-En yüce değer, bilgi; en üstün hizmet, insana hizmettir- özdeyişini temel hareket noktası olarak esas alan İVEK, İlaç ve Eczacılık başta olmak üzere sağlık sektörünün tüm bileşenlerini kuşatan bir çalışma anlayışı ile önde gelen bir referans merkezi olacaktır.

İVEK, sektörünün akademik birikimi ve mesleki tecrübelerinden aldığı güçle, bilim çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde uluslararası normları esas alarak İlaç, Eczacılık ve diğer sağlık mesleklerinin ve hizmet kurumlarının en ileri seviyeye taşınması için çalışacaktır.

İVEK, insan sağlığına dönük hizmetlerde rol alan her bireyi/kurumu paydaş kabul edecek; bu paydaşlarla bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunacak, ortak duruş oluşturmaya çaba harcayacaktır.”

İVEK bu çerçevede sağlık için düşünen, üreten, araştıran, geliştiren, katma değer sağlayan insanların bir buluşma noktası olmuştur.

Vakfımızın faaliyetlerinden bazılarına kısaca göz atacak olursak;

Vakfımız kuruluşundan hemen sonra komisyonlar kurarak çalışmalarına başlamıştır. Bu komisyonlarımız şu şekilde teşekkül ettirilmiştir (aktif olanlar alfabetik olarak verilmiştir):

      1.ARGE ve Biyoteknoloji Komisyonu

            2.Bilimsel Kongreler Komisyonu

            3.Eczacılar Komisyonu

            4.Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ve Ürünleri Komisyonu

            5.Genç Akademisyenler Komisyonu

            6.İlaç Endüstrisi ve Teknolojileri Komisyonu

           7.Tıbbi Cihaz ve Teknolojileri Komisyonu

     8.Strateji Komisyonu

Komisyonlarımız bir yandan teşkilatlanma çalışmalarına başlarken, bir yandan da kendi alanlarında etkinlikler gerçekleştirmektedir.

Bilimsel Kongreler Komisyonumuz tarafından organize edilen İVEK Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongrelerinin üçüncüsünü geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiş, dördüncüsünün ise 2019 yılında yapılması kararlaştırılmış olup iki yılda bir gerçekleştirilecektir.

Genç Akademisyenler Komisyonu tarafından organize edilen İVEK-Öğrenci buluşmaları kapsamında TİTCK Başkanı ve yöneticileri ile eczacılık fakültelerinin öğrencilerini bir araya getirdiğimiz etkinliklerimiz İzmir, Erzurum ve Trabzon’dan sonra Diyarbakır’da bölge eczacı odalarının ve endüstrinin de katılımıyla genişletilmiş olarak gerçekleştirilmiştir.

İlaç Endüstrisi ve Teknolojileri Komisyonumuz tarafından organize edilen Kamu-Eczacı buluşmaları kapsamında SGK yöneticileri ile eczacıları bir araya getirdiğimiz etkinliğimiz Şanlıurfa Eczacı Odasının ev sahipliğinde ve bölge eczacı odalarının katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

AR-Ge ve Biyoteknoloji komisyonumuz tarafından gerçekleştirilen İVEK BİO 2017 Çalıştayının ardından geçen yıl İVEK Kongresi içinde gerçekleştirdiğimiz İVEK BİO Kongresi, bu yıldan itibaren Uluslararası İVEK BİO Kongresi şekline dönüştürülmüş olup 1-3 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Her yıl ABD’nin değişik şehirlerinde icra edilen BIO Convention etkinliklerinin bu yıl 4-8 Haziran 2018 tarihlerinde Boston’da yapılacak olanına Vakfımızın organizasyonu ile TİTCK Başkanlığında bir heyet ile Türkiye’den kamu ve özel sektörden geniş bir heyetle katılım sağlanacaktır.

Özellikle tüm Türkiye’de teşkilatlanma gayreti içine giren Eczacılar Komisyonumuz eczacıları bir araya getirmek üzere Marka Eczane Olmak, Liderlik ve Yöneticilik Eğitimi, Eczanede Yaşam Koçluğu, Kadim Dostlar Yemeği gibi etkinlikler düzenlemiştir.

Genç İVEK’liler ise doludizgin çalışmalarına devam etmekteler. Öğrenci Çalıştayı adı altında alanında başarılı olmuş hocalarımızla bir araya gelirken, üniversitelerde çeşitli etkinlikler düzenlemekte, yine birçok kongreye katılım sağlayarak şimdiden geleceğin bilim insanları olma yolunda ilerlemektedirler.

Vakfımız kamunun birçok kurumunun ya da STK’ların komisyon veya kurullarında yer alarak mevzuat hazırlanmasından eczacılık ve ilaç sektörünün daha iyiye götürülmesinde aktif görevler almaya devam etmektedir.

Bugün toplanacak Mütevelli Heyeti Genel Kurulu dolayısıyla kısa bir tanıtım yaptığım bu yazı vesilesiyle Vakfımızın kuruluşunun ikinci yıldönümünü kutlar, etkinliklerimizde bir araya gelebilmeyi dilerim.

İVEK © 2016   /   Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
0212 410 60 40 bilgi@ivek.org.tr

Merkez Mahallesi Esenler Cd. 5/1 Sk.
No: 10/110 Bağcılar/İSTANBUL

Web Tasarım & Yazılım | INVIVA